Skład Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej na Walnym Zgromadzeniu BSM,

które odbyło się w dniach od 16.05.2016 r. do 20.05.2016 r. przedstawia się następująco (układ alfabetyczny):

 

 1. Białowicz Robert
 1. Boguszewski Wojciech
 1. Chabowska Zofia Stefania
 1. Czujkowski Jerzy
 1. Chyży Piotr
 1. Januszko Tadeusz Leonard
 1. Kaźmierczak Zbigniew
 1. Kogut Jan
 1. Konopko Mirosław Krzysztof
 1. Koźbiel Alicja
 1. Lenarciak Justyna
 1. Ławreszuk Marcin
 1. Parchowski Tomasz
 1. Sokołowska Dorota Małgorzata