Historia

Historia BSM

        

      Prezentacja Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w publikacji "125 lat Spółdzielczości

Mieszkaniowej w Polsce" wydanej na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej.