Informacja o uruchomieniu E-BOK w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

 

                   Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o uruchomieniu systemu E-BOK umożliwiającego

sprawdzenie za pośrednictwem internetu indywidualnego stanu konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

Aby otrzymać login i hasło dostępu należy najpierw udać się do siedziby Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

przy ul. Św. Rocha 11/1 lub do siedziby swojej Administracji Osiedla. 

 

Regulamin w wersji elektronicznej dostępny jest w zakładce Dokumenty. 

 

W celu zalogowania się należy wejść na stronę internetową BSM pod adresem www.bsm.bialystok.pl w zakładkę E-BOK

gdzie znajduje się także odnośnik https://ebok.bsm.bialystok.pl który należy kliknąć aby zalogować się do systemu.