Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ustny na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Zwierzyniecka 13 m 115 – pow. użytk. 29,80 m², piętro czwarte - cena wywoławcza 230.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni

w ING BANK ŚLĄSKI S.A.O/BIAŁYSTOK 89 1050 1823 1000 0022 2602 8492

w terminie do dnia 29.05.2023 r.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 31.05.2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Spółdzielni

przy ul. Św. Rocha 11/1 pokój 112.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje: telefon - 85 739-95-17, 85 739-95-08 oraz Administracja Osiedla „Tysiąclecia”

mieszcząca się przy ul. Mazowieckiej 39D, tel. 85 742-16-20 lub 85 742-16-29”.